Základy PR a marketingu Koncept PR 360

, vybrat jiný termín nebo místo
Objednat se
počet volných míst:

Informace o kurzu

Plánovat a realizovat podporu firem už nelze bez propojení marketingových nástrojů a PR. Jsou k tomu potřeba základní znalosti pokrývající oblasti online marketingu, sociálních sítí, médií, direct mailingu, PPC kampaní, remarketingu, kreativy, content marketingu či analytiky webů. Všechny stěžejní oblasti pokrývá koncept PR 360®, který vám na kurzu představíme.

Prvním krokem není zvládnutí konkrétní specializace, ale vytvoření strategie, která bude nejvhodnější pro konkrétní značku, produkty i služby s ohledem na cílové skupiny. Kurz Základy PR a marketingu je současně úvodním školením uceleného studijního programu PR 360, jehož absolvování vám pomůže plánovat a realizovat kampaně systematicky, s jasnými cíli i výsledky.

PARTNER KURZU

Lektor kurzu

Příjemné prostředí

Naučíte se

 • Zjistíte, že PR a marketing nemusí představovat komplikovanou a neřešitelnou záhadu
 • Naučíte se vytvořit přehlednou marketingovou strategii pro podporu značky, produktů i služeb
 • Získáte přehled, jak definovat komunikační strategii pro PR a komunikaci s médii
 • Poznáte reálné příklady z praxe malých i velkých firem
 • Absolvujete základy marketingového konceptu PR 360, který může být vstupenkou k ucelenému studijnímu programu

Obsah kurzu

Kurz trvá 1 den  9:00 - 17:00

1. Úvod

 • Jaký je rozdíl mezi PR a marketingem a jaká je jejich role ve firmě či projektu
 • Aktuální trendy a vývoj marketingu i Public Relations ve 21. století
 • Představení konceptu PR 360 – integrovaná komunikace v praxi
 • Jak navazuje PR a marketingová komunikace na obchodní aktivity

2. Cílové skupiny

 • Jak určit a správně definovat cílové skupiny
 • Marketingové persony – reálné ukázky a workshop
 • Nejčastější chyby při definici cílových skupin

3. Nejvyužívanější nástroje PR a marketingu

 • Jak sestavit marketingový mix – Koncept PR 360
 • Public Relations a komunikace s médii
 • Sociální sítě a příklady jejich reálného využití (Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube a další)
 • Content Marketing – užitečný obsah a ukázky z praxe
 • PPC kampaně a remarketing
 • Weby a microsity – nejčastější chyby a ukázky z praxe

4. Marketingová analýza, strategie a plán

 • Jak a proč zpracovat marketingovou analýzu
 • Jak připravit analýzu konkurence a trhu
 • Jak sestavit důvěryhodný marketingový plán
 • Jak navrhnout témata a nastavit komunikaci s médii
 • Jak připravit obsahovou a komunikační strategii
 • Definování a ověřování cílů

5. Diskuze, dotazy, příklady z praxe

 • Volná diskuze účastníků kurzu
 • Odpovědi na dotazy
 • Doplňující ukázky z praxe a doporučení

Dostupné termíny

1
0