Media relations v digitálním věku

, Brnovybrat jiný termín nebo místo
3 000 Kč 3630 s DPH
Objednat se
počet volných míst: 8

Informace o kurzu

1. Media relations
Téma media relations přináší základní definice oboru, prezentuje media relations jako nejčastěji využívaný nástroj public relations. Definuje také médium, nastavuje, koho vnímáme za novináře, vysvětluje termíny gate keeper a agenda setting. Ukazuje teoretické modely fungování médií a vymezuje tedy i možné očekávání dopadů mediálních aktivit. Dále poukazuje na rozdílnost mezi pojmy a samotným obsahem media relations a reklamy.
Rozebírá podrobnosti týkající se tiskové konference a dalších forem, které vytváříme pro získání pozornosti médií. Zabývá se detailně materiály, které musíme pro novináře připravit, tzv. press kitem. Dále se modul věnuje tomu, jak si interně nastavit systémy pro spolupráci s médii v době platnosti GDPR. Také ukazuje možnosti, jak získávat mediální výstupy.
Na závěr se téma věnuje právním souvislostem, především otázce autorizace a právu na opravu. Celé pojetí sylabu vychází z fungování médií na počátku 21. století a pojímá média jak tištěná, off-line, tak i média on-line.

2. Tisková zpráva
Detailně představuje tiskovou zprávu, základní komunikační nástroj s médii. Věnuje se její formální podobě zpracování a ukazuje na to, jak novináři pracují s příběhem, základním kamenem současné novinářské praxe.

Partner kurzu
Partner kurzu
Partner kurzu

Lektor kurzu

Roman Kučera - lektor PR akademie

Roman Kučera


Po absolutoriu Konzervatoře Brno pokračoval ve svém vzdělání na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a dokončil na University of London ve Velké Británii. V médiích, marketingu a PR se profesně pohybuje více než 14 let. Jako bývalý šéfredaktor a autor několika knižních bestsellerů z oblasti IT zužitkoval své zkušenosti z médií na manažerských marketingových pozicích ve společnostech IKEA či Home Credit. V agentuře Lesensky.cz působí od roku 2012. Zpočátku zastřešoval marketingové oddělení, následně obchodní aktivity a nové projekty, dnes jako CEO řídí celou agenturu. Pravidelně přednáší na MU, VUT, MENDELU a UK, věnuje se také profesnímu vzdělávání v oboru. Jako syn operní pěvkyně a strojního inženýra podědil lásku k umění i vědě.

Příjemné prostředí

BVV RHK

RHK Brno

Pavilon RHK Brno, Výstaviště 1, areál BVV

 

Sídlo Regionální hospodářské komory se nachází v areálu Veletrhů Brno, vstup pro pěší bránou č.1 - vstup Kongresovým centrem. Následně vpravo hned vedle Kongresového centra.

 

 

 

 

 

Obsah kurzu

Blok je rozdělen do dvou částí

1. část 13:30 - 15:30

Media relations

30 min přestávka

2. část 16:00 - 18:00

Tisková zpráva

 

Dostupné termíny

, BrnoPřihlásit se
0
0